Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Ευχές με τη βοήθεια του μαθηματικού προγράμματος Geogebra.
Tα αυγά είναι μαθηματικά κατασκευάσματα.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !

Σάββατο 11 Απριλίου 2020

Βιντεομάθημα 5 (Α΄ Γυμνασίου)

Σε αυτό το βιντεομάθημα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο λύνουμε εξισώσεις με ρητούς αριθμούς.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

Βιντεομάθημα 4 (Γ΄ Γυμνασίου)

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δημοσιεύω το 3ο βιντεομάθημα. Σε αυτό το βίντεο δίνονται οι λύσεις της ομάδας Β΄ του τεστ που έγραψαν οι μαθητές του Γ2 και του Γ4 στις 09-03-20.

Βιντεομάθημα 3 (Γ΄ Γυμνασίου)

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δημοσιεύω το 3ο βιντεομάθημα. Σε αυτό το βίντεο δίνονται οι λύσεις της ομάδας Α΄ του τεστ που έγραψαν οι μαθητές του Γ2 και του Γ4 στις 09-03-20.