Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Κουίζ για το νέο έτος

Χρησιμοποιώντας τα ψηφία του 2015, δηλαδή το 0, το 1, το 2 και το 5, μία φορά το καθένα, να σχηματίσετε όλους τους αριθμούς από το 1 έως το 17. Επιτρέπονται οι τέσσερις πράξεις και οι δυνάμεις. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 ψηφία για να σχηματίσετε ένα διψήφιο αριθμό.
Παράδειγμα 1: Ο αριθμός 26 γράφεται 26=5^2+1+0 ή 26=25+1+0
Παράδειγμα 2: Ο αριθμός 20 γράφεται 20=2x5+10 ή 20=20x1^5.

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014