Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

9ος Μαθηματικός ΓρίφοςΝα γράψετε όλους τους φυσικούς αριθμούς από το 1 έως το 17 σε μία σειρά, ώστε το άθροισμα δύο οποιωνδήποτε διαδοχικών αριθμών να είναι τέλειο τετράγωνο (π.χ. ...1,3,6,..., αφού 1+3=4 και 3+6=9).