Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

15ος Μαθηματικός Γρίφος

Ο Γιώργος είναι συλλέκτης γραμματοσήμων και θέλει να τα τοποθετήσει σε ένα συλλεκτικό λεύκωμα.
Παρατήρησε ότι :
1) το πλήθος των γραμματοσήμων του είναι ένας τετραψήφιος αριθμός,
2) το άθροισμα των ψηφίων του πλήθους των γραμματοσήμων είναι ίσο με 9,
3) αν τοποθετήσει τα γραμματόσημά του σε επτάδες ή οκτάδες δεν περισσεύει κανένα,
4) αν τα τοποθετήσει σε δεκάδες περισσεύουν έξι γραμματόσημα.
Να βρείτε πόσα γραμματόσημα έχει ο Γιώργος.