Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

16ος Μαθηματικός Γρίφος

Τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η συμβολίζουν ψηφία από το 0 έως το 9. Τα ίδια γράμματα συμβολίζουν ίδια ψηφία και διαφορετικά γράμματα συμβολίζουν διαφορετικά ψηφία.

Αν ισχύει Α < Β < Γ < Δ < Ε < Ζ < Η  και η πρόσθεση της εικόνας, να βρείτε το ψηφίο που αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα, καθώς και το πρώτο ψηφίο του αθροίσματος.