Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

12ος Μαθηματικός Γρίφος

Σε ένα χωριό 630 κατοίκων κάποιοι κάτοικοι λένε πάντα ψέματα και όλοι οι υπόλοιποι πάντα αλήθεια. Ρωτήσαμε κάθε έναν κάτοικο τις παρακάτω ερωτήσεις:
      1)      Έχεις ομάδα αίματος Ο;
      2)      Έχεις ομάδα αίματος Α;
      3)      Έχεις ομάδα αίματος Β;
      4)      Έχεις ομάδα αίματος ΑΒ;
Στην πρώτη ερώτηση πήραμε 272 καταφατικές απαντήσεις.
Στην δεύτερη ερώτηση πήραμε 225 καταφατικές απαντήσεις.
Στην τρίτη ερώτηση πήραμε 125 καταφατικές απαντήσεις.
Στην τέταρτη ερώτηση πήραμε 88 καταφατικές απαντήσεις.
Να βρείτε πόσους ψεύτες έχει το χωριό.

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

11ος Μαθηματικός Γρίφος

Ποιος είναι ο αριθμός της θέσης στην οποία έχει παρκάρει το αυτοκίνητο;

Καλή σχολική χρονιά