Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Άσκηση του μήνα για τη Γ΄ Γυμνασίου (Φεβρουάριος 2018)


4 σχόλια:

 1. α)ΔΓΚΒ παραλληλόγραμμο άρα ΔΓ=ΚΒ=3cm και ΒΓ=ΚΔ=5cm
  Επίσης ΑΚ=ΚΒ=3cm
  Σύμφωνα με το Α.Π.Θ. το τρίγωνο ΑΚΔ έχει:
  ΚΔ^2=5^2=25
  ΑΚ^2+ΑΔ^2=4^2+3^2=16+9=25
  Άρα το τρίγωνο ΑΚΔ είναι ορθογώνιο με κάθετη τη γωνία ΔΑΚ.
  (ΑΒΓΔ)=(ΑΚΔ)+(ΔΓΚΒ)
  (ΑΒΓΔ)= 3*4/2+3*5=6+15=21cm^2
  β)ΘΗΛΖ παραλληλόγραμμο και ισχύει ΘΗ=ΛΖ=6cm και ΘΛ=ΗΖ=10cm
  Επίσης ΕΛ=ΕΖ=6cm
  Εφαρμόζουμε Π.Θ. στο ορθ. τρίγωνο ΕΘΛ:
  ΕΘ^2+ΕΛ^2=ΘΛ^2
  ΕΘ^2+6^2=10^2
  ΕΘ^2=100-36
  ΕΘ^2=64
  ΕΘ=8
  γ) Για να είναι τα δύο σχήματα όμοια πρέπει να ισχύει:
  ΑΔ/ΕΘ=ΔΓ/ΘΗ=ΓΒ/ΗΖ=ΑΒ/ΕΖ το οποίο ισχύει και ισούται με 1/2
  Αικ. Γκ. Γ1
  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ καλή προσπάθεια Αικ Γκ.!
   α) Ξανασκέψου το (ΔΓΚΒ)
   β) Άρα η περίμετρος του ΕΖΗΘ είναι ίση με
   Π=ΕΖ+ΖΗ+ΗΘ+ΘΕ=12+10+6+8=36cm
   γ) Για να είναι τα τετράπλευρα όμοια, φτάνει μόνο να έχουν τις πλευρές τους ανάλογες;

   Διαγραφή
 2. Για το α ερώτημα: (ΔΓΚΒ)=β*υ=ΚΒ*ΑΔ=3*4=12cm^2
  Άρα (ΑΒΓΔ)=(ΑΚΔ)+(ΔΓΚΒ)=6+12=18cm^2
  Στο γ ερώτημα: Για να είναι τα τετράπλευρα όμοια πρέπει να έχουν και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες.
  Έχουν Α=Ε=90°
  Αφού ΔΓΚΒ και ΘΗΛΖ παραλληλόγραμμα τότε ΔΓ//ΑΒ και ΘΗ//ΕΖ αντίστοιχα.
  Άρα ΑΔ και ΕΘ κάθετες στις πλευρές ΑΒ και ΘΗ αντιστοίχως. Άρα οι γωνίες Δ=Θ=90°
  Έπειτα ημΚα=ΑΔ/ΑΚ=4/5=0,8 Άρα η γωνία Κα=54°
  Οι γωνίες Κα, Κβ είναι παραπληρωματικές άρα Κβ+Κα=180°
  Κβ=180°-54°=126°
  Αντίστοιχα Γ=Κβ=126° Κα=Δβ=54° ως εντός εναλλάξ στις ΑΒ//ΔΓ.Και Δβ=Β=54°
  Στο ΘΗΕΖ ημΛα=ΘΕ/ΘΛ=8/10=0,8 Άρα η γωνία Λα=54° Λα=Θβ=54° ως εντός εναλλάξ. Θα=Ζ=54°
  Λα+Λβ=180° ως παραπληρωματικές
  Λβ=126°. Λβ=Η=126°.
  Άρα τα δύο τρίγωνα έχουν και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες με Α=Ε=90°
  Δ=Θ=90°
  Γ=Η=126°
  Β=Ζ=54°
  Αικ. Γκ.Γ1

  ΑπάντησηΔιαγραφή