Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Άσκηση του μήνα για τη Β΄ Γυμνασίου (Νοέμβριος 2016)


4 σχόλια:

 1. Εφαρμόζω το Π.Θ. στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ:

  ΒΓ^2=ΑΒ^2+ΑΓ^2
  ΒΓ^2=8^2+6^2
  ΒΓ^2=64+36
  ΒΓ^2=100
  ΒΓ=10cm

  ΒΓ υποτείνουσα,καθώς βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία Α.

  Εφαρμόζω το Π.Θ. στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΜΝ:

  ΜΝ^2=ΑΜ^2+ΑΝ^2
  Όμως Μ είναι το μέσο της πλευράς ΑΒ. Άρα ΑΜ=4cm. Ν είναι το μέσο της πλευράς ΑΓ. Άρα ΝΑ=3cm

  ΜΝ^2=ΑΜ^2+ΑΝ^2
  ΜΝ^2=4^2+3^2
  ΜΝ^2=16+9
  ΜΝ^2=25
  ΜΝ=5cm

  MN υποτείνουσα,καθώς βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία Α.

  (ΜΝΓΒ)=(Β+β)*υ/2
  (ΜΝΓΒ)=(ΒΓ+ΜΝ)*ΖΗ/2
  (ΜΝΓΒ)=(10+5)*ΖΗ/2
  (ΜΝΓΒ)=15*ΖΗ/2
  ΖΗ=15*2
  ΖΗ=30cm

  Άρα το ύψος ΖΗ του τραπεζίου ΜΝΓΒ είναι 30cm.

  Έβελη Θ. Β1'

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έβελη πρόσεξε:
   Το εμβαδόν του τραπεζίου ΜΝΒΓ δεν το γνωρίζουμε για να λύσουμε την εξίσωση (ΜΝΓΒ)=15*ΖΗ/2 ως προς ΖΗ.
   Μήπως θα μπορούσες να βρεις πρώτα το εμβαδόν του τραπεζίου και στη συνέχεια να λύσεις αυτή την εξίσωση;
   Πάντως είσαι κοντά στη λύση.

   Διαγραφή
 2. (ΑΒΓ)=β*υ/2
  (ΑΒΓ)=ΑΒ*ΑΓ/2
  (ΑΒΓ)=8*6/2
  (ΑΒΓ)=48/2
  (ΑΒΓ)=24cm^2

  (ΑΜΝ)=β*υ/2
  (ΑΜΝ)=ΑΜ*ΑΝ/2
  (ΑΜΝ)=4*3/2
  (ΑΜΝ)=12/2
  (ΑΜΝ)=6cm^2

  (ΜΝΓΒ)=(ΑΒΓ)-(ΑΜΝ)
  (ΜΝΓΒ)=24-6
  (ΜΝΓΒ)=18cm^2

  (ΜΝΓΒ)=(Β+β)*υ/2
  (ΜΝΓΒ)=(ΒΓ+ΜΝ)*ΖΗ/2
  18=(10+5)*ΖΗ/2
  18=15*ΖΗ/2
  2*18=2*15*ΖΗ/2
  36=15*ΖΗ
  ΖΗ=36/15
  ΖΗ=2,4cm

  Άρα το ύψος ΖΗ του τραπεζίου είναι 2,4cm.

  Έβελη Θ. Β1'

  ΑπάντησηΔιαγραφή