Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Άσκηση του μήνα για τη Β΄ Γυμνασίου (Φεβρουάριος 2017)


2 σχόλια:

 1. α)Η ευθεία ε1 είναι της μορφής ψ=αχ+β. Το σημείο Α(0,6) τέμνει τον άξονα ψ'ψ στο 6. Οπότε β=6.
  ψ=αχ+6
  Το σημείο Β(-8,0) ανήκει στην ευθεία ψ=αχ+6 και οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωσή της.
  0=α*(-8)+6
  0=-8α+6
  8α=6
  α=6/8
  α=3/4
  Οπότε η εξίσωση της ευθείας ε1 είναι ψ=3/4χ+6.

  Η ευθεία ε2 είναι της μορφής ψ=αχ+β. Το σημείο Α(0,6) τέμνει τον άξονα ψ'ψ στο 6. Οπότε β=6.
  ψ=αχ+6
  Το σημείο Γ(-2,0) ανήκει στην ευθεία ψ=αχ+6 και οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωσή της.
  0=α*(-2)+6
  0=-2α+6
  2α=6
  α=6/2
  α=3
  Οπότε η εξίσωση της ευθείας ε1 είναι ψ=3χ+6.

  β) Σημείο Δ στην αρχή των αξόνων.
  (ΑΒΔ)=β*υ/2=8*6/2=48/2=24 τ.μον.
  (ΑΓΔ)=β*υ/2=2*6/2=12/2=6 τ.μον.
  (ΑΒΓ)=(ΑΒΔ)-(ΑΓΔ)
  (ΑΒΓ)=24-6
  (ΑΒΓ)=18 τ.μον.

  γ) Η απόσταση του σημείου Γ από την ευθεία ε1 είναι το ύψος του τριγώνου ΑΒΓ.
  Εφαρμόζω Π.Θ. στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΔ.
  ΒΔ^2+ΑΔ^2=ΑΒ^2
  8^2+6^2=ΑΒ^2
  64+36=ΑΒ^2
  100=ΑΒ^2
  ΑΒ=ρίζα του 100
  ΑΒ=10
  (ΑΒΓ)=β*υ/2
  18=10*υ/2
  10*υ=2*18
  10*υ=36
  υ=36/10
  υ=3,6
  Άρα η απόσταση του σημείου Γ από την ευθεία ε1 είναι 3,6.

  Έβελη Θ. Β'1

  ΑπάντησηΔιαγραφή